slide

Badanie USG

Badanie USG przezciemieniowe głowy i jamy brzusznej oraz tk. miękkich u dzieci do 2 lat można zarejestrować telefonicznie w poniedziałki i środy w godz : 8:00 - 9:00 i...

Czytaj wiecej...

slide

Program wczesnego wykrywania raka płuc

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań z zakresu "Progarmu wczesnego wykrywania raka płuc, wykonywanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej" Program przeznaczony jest dla: - mieszkańców Wielkopolski, - palących...

Czytaj wiecej...

slide

Program profilaktyki raka piersi

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację Programu Profilaktyki Raka Piersi. Z bezpłatnych badań mogą...

Czytaj wiecej...

slide

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Z bezpłatnych badań...

Czytaj wiecej...

tydzień dla serca 17 - 24 kwietnia

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów w Polsce, co stawia nas w niechlubnej czołówce państw UE. Niepokój budzą również wysokie współczynniki hospitalizacji z powodu nadciśnienia tętniczego oraz z powodu zawału serca w niemal wszystkich grupach wiekowych.

 

choroby-serca-small.001


Choroby układu krążenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Nadciśnienie krwi nasila procesy miażdżycowe w tętnicach. Miażdżyca, zwężając i usztywniając naczynia krwionośne powoduje wzrost ciśnienia. Jest też przyczyną poważnych chorób serca, natomiast zawał serca jest najczęściej wynikiem miażdżycy naczyń wieńcowych oraz współistniejącego nadciśnienia.

 

miażdżyca 2

 

Wypalona paczka papierosów czterokrotnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca w porównaniu z osobą niepalącą. Ponieważ stronimy od aktywności fizycznej, jemy bardzo mało owoców i warzyw, a dodatkowo towarzyszy nam stres, grozi nam epidemia otyłości.

 

Upowszechnianie wiedzy o chorobach serca i profilaktyce może wpłynąć na zmianę naszych niewłaściwych nawyków.
Celem obchodzonego w dniach 17-24 kwietnia Tygodnia dla Serca jest profilaktyka chorób serca, promowanie zdrowego stylu życia oraz odpowiedniej diety. Świadomość istniejących zagrożeń powinna skłonić nas do podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych. 

Oto kilka rad:

Wiedza o samym sobie.
Oznacza to  konieczność zrozumienia wszystkich podstawowych zasad funkcjonowania organizmu, w takim stopniu, aby człowiek umiał oceniać stan swojego zdrowia, prawidłowo interpretować różne dolegliwości i co najważniejsze, aby posługując się tą wiedzą umiał uprawiać strategię zdrowego stylu życia, nie tylko unikać choroby, ale wspomagać zdrowie.

Aktywność fizyczna.
Odpowiednio częsty i intensywny ruch pozwala na wzmocnienie organizmu i zachowanie właściwej tężyzny fizycznej i psychicznej.

 

 

serce cwiczy


Prawidłowe odżywianie się.

Należy jeść tylko tyle, ile się zużywa

Maksymalnie wyeliminować z diety tłuszcze zwierzęce oraz produktów wysokoprzetworzone, np. cukru, soli, białej mąki.

Spożywać duże ilości warzyw i owoców.

 

choroby-serca-dieta-488x325


Umiejętność walki ze stresem.
Ograniczyć i eliminować wpływ bodźców negatywnych na życie. Stosować techniki psychoterapeutyczne , m.in. trening asertywności, umiejętność relaksacji i odreagowywania negatywnego stresu, także poprzez wysiłek fizyczny.
Eliminowanie nałogów.
Pozostawanie wolnym od nałogów albo podejmowanie wysiłku porzucenia nałogów, poprzez motywację i wsparcie. 
Życzliwość dla innych.
Społeczny wymiar zdrowia, zdrowym społecznie jest ten, kto czyni dobro, jest życzliwy dla innych, będąc jednocześnie asertywnym.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej WSZ w Koninie w swojej ofercie diagnostycznej posiada tzw. Pakiet Kardiologiczny, którego koszt z 15 % rabatem wynosi: 92,65 zł. W skład pakietu wchodzą następujące badania:

morfologia krwi

frakcje lipidowe

kreatynina

mocznik

kwas moczowy

Na +

K +

LDH

CPK

troponina

 
otwarcie pracowni endoskopowej, pracowni tomografi komputerowej oraz podsumowanie dotacji 2007-2013 dla wsz w koninie

15 kwietnia 2014r. w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 odbyła się uroczystość podsumowania inwestycji zrealizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w latach 2007 – 2013. W wydarzeniu wzięli udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Dolata, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście, Pos Tomasz Piotr Nowak, w imieniu wojewody wielkopolskiego Pana Piotra Florka Łukasz Krysztofiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Iwona Rakowska, Wikariusz biskupi ksiądz prałat Wojciech Kochański, Starosta Powiatu Konińskiego a jednocześnie członek Rady Społecznej Szpitala Małgorzata Waszak , Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz , Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie , gospodarz obiektu Profesor Mirosław Pawlak , Prezes spółki Szpitale Wielkopolski Jakub Jędrzejewski , burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu konińskiego , Dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnionych instytucji i szpitali, Przewodniczący organizacji związkowych działających w Szpitalu oraz pracownicy szpitala: lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji i pionu technicznego.

 

Poprawienie jakości i zakresu świadczeń leczniczych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych, większy komfort pobytu pacjentów w szpitalu oraz skrócony czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne - to efekt inwestycji, które możliwe były dzięki dotacjom

 

15.04.2014 1

 

W trakcie uroczystości Łukasz Dolata dyrektor Szpitala podziękował zasłużonym za zaangażowanie w pracy zawodowej i dbałość o dobre imię Placówki.

15.04.2014 2

Od lewej: Elżbieta Adamska-Kranz, Żaneta Borowska, Łukasz  Dolata, Danuta Leszczyńska, Danuta Kubiak, Lidia Maryniak-Cal, Karol Woźniak

 

W Szpitalu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, nastąpiło otwarcie Pracowni Endoskopowej oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Uroczystego przecięcia wstęgi do zmodernizowanych pomieszczeń dokonali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Dyrektor Szpitala Łukasz Dolata, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Elwira Podsiadło oraz Ordynator Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym Robert Rewekant.

15.04.2014 4

 

Koszt zmodernizowanych pomieszczeń oraz zakupu aparatury i sprzętu to ok. 4,7 mln zł . Do pracowni TK został zakupiony nowoczesny tomograf, pracownia endoskopowa została wyposażona min. w nowoczesne endoskopy, szafę do ich przechowywania oraz myjnię dezynfektor.

 

15.04.2014 5

 

 


Foto. Ł. Frocisz

 
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na transport materiałów do/ze sterylizacji
środa, 19 lutego 2014 12:11 

Kliknij tutaj, aby obejrzeć ogłoszenie w nowym oknie

 
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Nowa metoda oznaczania TROPONINY T o wysokiej czułości.  ( hs TnT)

 

Test Elecsys hs TnT odznacza się kilkakrotnie większą czułością analityczną niż standardowe metody

oznaczania troponin: czułość analityczna wynosi 3 ng / L.

 

Test Elecsys hsTnT całkowicie spełnia wymogi stawiane testom troponinowym w uniwersalnej definicji

zawału mięśnia sercowego sformułowanej w 2012 r. z udziałem licznych towarzystw kardiologicznych

(ESC, ACCF, AHA, WHF).

 

Wprowadzone ostatnio metody oznaczania troponin o wysokiej czułości pozwalają skutecznie wyłonić

osoby z grupy ryzyka, umożliwiają wiarygodną i szybką ocenę rokowania oraz wdrożenie szybkiego

protokołu wykluczającego ( 3 godz. od wystąpienia objawów).

Do tej pory metody oznaczania troponin nie zapewniały możliwości precyzyjnego oznaczania bardzo

niskich stężeń odpowiadających 99 percentylowi stężeń u ludzi zdrowych.

Obie troponiny Tn I i Tn T wykazują identyczną swoistość narządową, charakteryzują się wysoką

czułościądiagnostyczną i są traktowane jako równocenne parametry obrazujące martwicę

kardiomiocytów.

 

Obecna definicja zawału serca ( od sierpnia 2012r.- grupa ekspertów amerykańskich i europejskich

towarzystw kardiologicznych ESC/ACCF/AHA/WHF) wprowadza do praktyki klinicznej i laboratoryjnej

testy troponin o wysokiej czułości. Wynik stężenia troponin powinien być wyrażony w liczbach całkowitych.

Akceptowalnymi jednostkami są nanogramy na litr ( ng / L)

Zgodnie z uniwersalną definicją zawału wartością decyzyjną jest przekroczenie 99 percentyla zakresu

referencyjnego najwyższego stężenia referencyjnego.

Stężenie troponin na poziomie wartości decyzyjnej powinno być oznaczane z precyzją CV=10%

Próbki krwi do oznaczeń stężenia troponiny powinny być pobrane niezwłocznie po przyjęciu pacjenta oraz

po 3 – 6 godzinach, jeśli wynik pierwszego badania nie był rozstrzygający.

Stosowanie testów troponinowych o wysokiej czułości powoduje wzrost o ok. 30 % liczby rozpoznań zawału.

 

Przy interpretacji podwyższonych stężeń troponin należy brać pod uwagę obecność innych stanów

chorobowych bezpośrednio lub pośrednio wpływających na uwalnianie troponiny z mięśnia serca.

 

CHOROBY I STANY, W KTÓRYCH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PODWYŻSZONE STĘŻENIA TROPONIN

- Przewlekła niewydolność serca

- Ostra niewydolność serca lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca

- Zatorowość płucna

- Zapalenie mięśnia sercowego

- Zapalenie osierdzia z płaszczowym uszkodzeniem warstwy ponadwsierdziowej serca

- Przełom nadciśnieniowy

- Elektryczne uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Porażenie prądem
 • Kardiowersja zewnętrzna
 • Kardiowersja wewnętrzna np. wyładowania ICD

- Mechaniczne uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tępy uraz np. przedniej ściany klatki piersiowej
 • Ablacja, biopsja endokardialna
 • Operacje kardiochirurgiczne

- Znaczny przerost mięśnia lewej komory

- Stosowanie leków chemioterapeutycznych ( np. adriamycyny )

- Przewlekła niewydolność nerek

- Ostre choroby neurologiczne ( np. udar mózgowy, krwotok podpajęczynówkowy )

- Posocznica

- Cukrzyca ( szczególnie ostre powikłania cukrzycy )

- Chorzy w stanie krytycznym, chorzy z hipotonią, niewydolnością oddechową, masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego

- Rozległe oparzenia ( ponad 30% powierzchni ciała )

 

W odróżnieniu od ostrej niedokrwiennej martwicy mięśnia sercowego w powyżej wymienionych chorobach z reguły nie występuje istotna dynamika wzrostu stężenia troponin. W razie wątpliwości należy oznaczyć troponinę np. po 3 godzinach w celu stwierdzenia czy istnieje dynamika typowa dla zawału.

 

 

Charakterystyka testu hs Troponina T

Materiał                                                                        surowica

Czułość analityczna                                                  3 nanogramy / Litr ( 3,0 ng / L )

Górna granica referencyjna

(99 percentyl)                                                             14,0 nanogramów /litr (14,0 ng)
Punkt odcięcia dla potrzeb różnicowania

klinicznego zawału serca (kryteria WHO)              100 ng/l

 
oferta zakładu diagnostyki laboratoryjnej

Nowa oferta Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

 

PAKIETY BADAŃ

 

PAKIETY BADAŃ to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania organizmu.

 

KORZYŚCI BADAŃ PAKIETOWYCH

 • Skierowane dla każdego
 • do osób w różnym wieku i płci
 • badania dostosowane do potrzeb pacjenta
 • nie wymagane skierowanie od lekarza
 • wykonanie badania w pakiecie to oszczędność 15% ceny badań podstawowych

 

Kliknij tutaj ikona pdf , aby pobrać aktualny cennik pakietów.                                                                                                             

 
Triage w SOR

Szanowni Państwo,

od stycznia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zostanie

wprowadzony system TRIAGE.System ma służyć kwalifikacji Pacjenta do określonego priorytetu przyjęcia,

w zależności od stanu zdrowia, w przypadku przepełnienia oddziału. System jest tak zorganizowany,

aby zapewnić Pacjentowi niezbędną pomoc w odpowiednim czasie. Rozwiązanie ma uprościć procedurę

przyjmowania Chorych. O kolejności przyjęcia Pacjenta przez lekarza nie będzie decydować kolejność

zgłoszenia, lecz to, kto pomocy potrzebuje najpilniej w zależności od obrażenia, rodzaju schorzenia

oraz rokowania. Pacjentem, który trafi do SOR w pierwszej kolejności zajmie się przeszkolony personel medyczny.

Następnie Pacjent zostanie zakwalifikowany do jednego  z czterech priorytetów przyjęcia i otrzyma opaskę

w określonym kolorze.

Priorytet czerwony przeznaczony jest dla pacjentów przyjmowanych w trybie natychmiastowym

Priorytet żółty dotyczy pomocy pilnej realizowanej do 60 minut

Priorytet zielony oznacza pomoc odroczoną, gdzie czas oczekiwania wynosi     do 3 godzin

Priorytet niebieski jest priorytetem wyczekującym, w którym czas oczekiwania wynosi do 6 godzin.

Zespół SOR zawsze stara się, aby Pacjenci byli przyjęci jak najszybciej, bez zbędnego czekania na pomoc.

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę artykułów madycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nr postępowania WSZ-NZ-39/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę wyrobów madycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nr postępowania WSZ-NZ-39/2013-pliki do pobrania

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW NR SPRAWY WSZ-NZ-33/2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę leków dla potrzeb WSZ w Koninie , nr sprawy WSZ-NZ-33/2013-pliki do pobrania

 


 
Misja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
   
„Uwierz w wiedzę, zaufaj doświadczeniu - jesteśmy dla Ciebie."

 

Wojewódzki Szpital zespolony w Koninie

 

Szpital mieści się w dwóch kompleksach przy ul. Kard. S.Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 


>>>ZOBACZ NA MAPIE<<<

L Ą D O W I S K O   P R Z Y S Z P I T A L N E

 
 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Akceptuję cookies z tej strony