slide

Badanie USG

Badanie USG przezciemieniowe głowy i jamy brzusznej oraz tk. miękkich u dzieci do 2 lat można zarejestrować telefonicznie w poniedziałki i środy w godz : 8:00 - 9:00 i...

Czytaj wiecej...

slide

Program wczesnego wykrywania raka płuc

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań z zakresu "Progarmu wczesnego wykrywania raka płuc, wykonywanie badań tomografii komputerowej klatki piersiowej" Program przeznaczony jest dla: - mieszkańców Wielkopolski, - palących...

Czytaj wiecej...

slide

Program profilaktyki raka piersi

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację Programu Profilaktyki Raka Piersi. Z bezpłatnych badań mogą...

Czytaj wiecej...

slide

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach umowy zawartej z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na realizację Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Z bezpłatnych badań...

Czytaj wiecej...

otwarcie pracowni endoskopowej, pracowni tomografi komputerowej oraz podsumowanie dotacji 2007-2013 dla wsz w koninie

15 kwietnia 2014r. w Auli im. Jana A.P. Kaczmarka w Centrum Wykładowo – Dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 odbyła się uroczystość podsumowania inwestycji zrealizowanych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie w latach 2007 – 2013. W wydarzeniu wzięli udział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Dolata, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, Mateusz Klemenski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz zaproszeni goście, Pos Tomasz Piotr Nowak, w imieniu wojewody wielkopolskiego Pana Piotra Florka Łukasz Krysztofiak, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom Iwona Rakowska, Wikariusz biskupi ksiądz prałat Wojciech Kochański, Starosta Powiatu Konińskiego a jednocześnie członek Rady Społecznej Szpitala Małgorzata Waszak , Zastępca Prezydenta Miasta Konina Sławomir Lorek, Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego Janusz Stankiewicz , Przewodniczący Rady Miasta Konina Wiesław Steinke, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie , gospodarz obiektu Profesor Mirosław Pawlak , Prezes spółki Szpitale Wielkopolski Jakub Jędrzejewski , burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu konińskiego , Dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnionych instytucji i szpitali, Przewodniczący organizacji związkowych działających w Szpitalu oraz pracownicy szpitala: lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji i pionu technicznego.

 

Poprawienie jakości i zakresu świadczeń leczniczych, diagnostycznych i pielęgnacyjnych, większy komfort pobytu pacjentów w szpitalu oraz skrócony czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne - to efekt inwestycji, które możliwe były dzięki dotacjom

 

15.04.2014 1

 

W trakcie uroczystości Łukasz Dolata dyrektor Szpitala podziękował zasłużonym za zaangażowanie w pracy zawodowej i dbałość o dobre imię Placówki.

15.04.2014 2

Od lewej: Elżbieta Adamska-Kranz, Żaneta Borowska, Łukasz  Dolata, Danuta Leszczyńska, Danuta Kubiak, Lidia Maryniak-Cal, Karol Woźniak

 

W Szpitalu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, nastąpiło otwarcie Pracowni Endoskopowej oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. Uroczystego przecięcia wstęgi do zmodernizowanych pomieszczeń dokonali Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Dyrektor Szpitala Łukasz Dolata, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Elwira Podsiadło oraz Ordynator Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym Robert Rewekant.

15.04.2014 4

 

Koszt zmodernizowanych pomieszczeń oraz zakupu aparatury i sprzętu to ok. 4,7 mln zł . Do pracowni TK został zakupiony nowoczesny tomograf, pracownia endoskopowa została wyposażona min. w nowoczesne endoskopy, szafę do ich przechowywania oraz myjnię dezynfektor.

 

15.04.2014 5

 

 


Foto. Ł. Frocisz

 
12 kwietnia zdrowie to podstawa

 

zdrowie to podstawa 23 marca 2014 1 

Urząd Miejski w Koninie, Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz NZOZ Pielęgniarsko – Położniczy ze Szkołą Rodzenia „Cordis”, Fundacja „Aleją zdrowia – od juniora do seniora”, Stowarzyszenie Edukacji Diabetologicznej, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia, Poradnia Psychodietetyczna VITANESS przeprowadzili kolejną akcję na której wykonywano:

1.USG Doppler – badanie żył w kończynach dolnych.

2.Wykonywano EKG z konsultacją ze specjalistą kardiologiem.

3.Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

4.Pomiar poziomu cholesterolu.

5.Udzielano porad w zakresie nadciśnienia tętniczego oraz zasad prawidłowej techniki pomiaru ciśnienia tętniczego.

6.W zakresie profilaktyki otyłości porad udzielał psychodietetyk psychodietetyk

7.Badania poziomu przygodnej glikemii we krwi za pomocą glukometru wraz z konsultacją ze specjalistą diabetologiem - uczestnicy mogą poddać się badaniu niezależnie od pory ostatnio spożytego posiłku.

9.   Szkoła Rodzenia "Cordis" w ramach prowadzonych kampanii: „Zdrowy noworodek. Zdrowy wcześniak” oraz „Zostaniemy Rodzicami. Jesteśmy Rodzicami"

10. Fundacja „Aleją zdrowia - od juniora do seniora” w ramach kampanii „Pluszowy Miś idzie do stomatologa”:

- edukować najmłodszych we współpracy ze stomatologiem,

- przełamywać lęk przed białymi fartuchami – prosimy dzieci o zabranie swoich pluszaków.

11. W ramach akcji specjaliści odpowiadali na pytanie: Co to jest borelioza? Czy można pomylić ją z nerwicą? Jak rozpoznać i zapobiegać?

 

zdrowie 12.04.14 1

 

zdrowie 12.04.14 2

 

zdrowie 12.04.14

 

zdrowie 12.04.14 5

 

zdrowie 12.04.14 6

 

zdrowie 12.04.14 8

 

zdrowie 12.04.14 7

 

 

foto. A. Michalak

 

 
Ogłoszenie o zakonczeniu konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

  

Kliknij tutaj, aby obejrzeć dokument w nowym oknie

 

 
Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na transport materiałów do/ze sterylizacji
środa, 19 lutego 2014 12:11 

Kliknij tutaj, aby obejrzeć ogłoszenie w nowym oknie

 
ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Nowa metoda oznaczania TROPONINY T o wysokiej czułości.  ( hs TnT)

 

Test Elecsys hs TnT odznacza się kilkakrotnie większą czułością analityczną niż standardowe metody

oznaczania troponin: czułość analityczna wynosi 3 ng / L.

 

Test Elecsys hsTnT całkowicie spełnia wymogi stawiane testom troponinowym w uniwersalnej definicji

zawału mięśnia sercowego sformułowanej w 2012 r. z udziałem licznych towarzystw kardiologicznych

(ESC, ACCF, AHA, WHF).

 

Wprowadzone ostatnio metody oznaczania troponin o wysokiej czułości pozwalają skutecznie wyłonić

osoby z grupy ryzyka, umożliwiają wiarygodną i szybką ocenę rokowania oraz wdrożenie szybkiego

protokołu wykluczającego ( 3 godz. od wystąpienia objawów).

Do tej pory metody oznaczania troponin nie zapewniały możliwości precyzyjnego oznaczania bardzo

niskich stężeń odpowiadających 99 percentylowi stężeń u ludzi zdrowych.

Obie troponiny Tn I i Tn T wykazują identyczną swoistość narządową, charakteryzują się wysoką

czułościądiagnostyczną i są traktowane jako równocenne parametry obrazujące martwicę

kardiomiocytów.

 

Obecna definicja zawału serca ( od sierpnia 2012r.- grupa ekspertów amerykańskich i europejskich

towarzystw kardiologicznych ESC/ACCF/AHA/WHF) wprowadza do praktyki klinicznej i laboratoryjnej

testy troponin o wysokiej czułości. Wynik stężenia troponin powinien być wyrażony w liczbach całkowitych.

Akceptowalnymi jednostkami są nanogramy na litr ( ng / L)

Zgodnie z uniwersalną definicją zawału wartością decyzyjną jest przekroczenie 99 percentyla zakresu

referencyjnego najwyższego stężenia referencyjnego.

Stężenie troponin na poziomie wartości decyzyjnej powinno być oznaczane z precyzją CV=10%

Próbki krwi do oznaczeń stężenia troponiny powinny być pobrane niezwłocznie po przyjęciu pacjenta oraz

po 3 – 6 godzinach, jeśli wynik pierwszego badania nie był rozstrzygający.

Stosowanie testów troponinowych o wysokiej czułości powoduje wzrost o ok. 30 % liczby rozpoznań zawału.

 

Przy interpretacji podwyższonych stężeń troponin należy brać pod uwagę obecność innych stanów

chorobowych bezpośrednio lub pośrednio wpływających na uwalnianie troponiny z mięśnia serca.

 

CHOROBY I STANY, W KTÓRYCH MOGĄ WYSTĘPOWAĆ PODWYŻSZONE STĘŻENIA TROPONIN

- Przewlekła niewydolność serca

- Ostra niewydolność serca lub zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca

- Zatorowość płucna

- Zapalenie mięśnia sercowego

- Zapalenie osierdzia z płaszczowym uszkodzeniem warstwy ponadwsierdziowej serca

- Przełom nadciśnieniowy

- Elektryczne uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Porażenie prądem
 • Kardiowersja zewnętrzna
 • Kardiowersja wewnętrzna np. wyładowania ICD

- Mechaniczne uszkodzenie mięśnia sercowego

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Tępy uraz np. przedniej ściany klatki piersiowej
 • Ablacja, biopsja endokardialna
 • Operacje kardiochirurgiczne

- Znaczny przerost mięśnia lewej komory

- Stosowanie leków chemioterapeutycznych ( np. adriamycyny )

- Przewlekła niewydolność nerek

- Ostre choroby neurologiczne ( np. udar mózgowy, krwotok podpajęczynówkowy )

- Posocznica

- Cukrzyca ( szczególnie ostre powikłania cukrzycy )

- Chorzy w stanie krytycznym, chorzy z hipotonią, niewydolnością oddechową, masywnym krwawieniem z przewodu pokarmowego

- Rozległe oparzenia ( ponad 30% powierzchni ciała )

 

W odróżnieniu od ostrej niedokrwiennej martwicy mięśnia sercowego w powyżej wymienionych chorobach z reguły nie występuje istotna dynamika wzrostu stężenia troponin. W razie wątpliwości należy oznaczyć troponinę np. po 3 godzinach w celu stwierdzenia czy istnieje dynamika typowa dla zawału.

 

 

Charakterystyka testu hs Troponina T

Materiał                                                                        surowica

Czułość analityczna                                                  3 nanogramy / Litr ( 3,0 ng / L )

Górna granica referencyjna

(99 percentyl)                                                             14,0 nanogramów /litr (14,0 ng)
Punkt odcięcia dla potrzeb różnicowania

klinicznego zawału serca (kryteria WHO)              100 ng/l

 
oferta zakładu diagnostyki laboratoryjnej

Nowa oferta Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

 

PAKIETY BADAŃ

 

PAKIETY BADAŃ to specjalnie skomponowane zestawy badań laboratoryjnych służące do oceny ogólnego stanu zdrowia, funkcjonowania organizmu.

 

KORZYŚCI BADAŃ PAKIETOWYCH

 • Skierowane dla każdego
 • do osób w różnym wieku i płci
 • badania dostosowane do potrzeb pacjenta
 • nie wymagane skierowanie od lekarza
 • wykonanie badania w pakiecie to oszczędność 15% ceny badań podstawowych

 

Kliknij tutaj ikona pdf , aby pobrać aktualny cennik pakietów.                                                                                                             

 
Triage w SOR

Szanowni Państwo,

od stycznia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie zostanie

wprowadzony system TRIAGE.System ma służyć kwalifikacji Pacjenta do określonego priorytetu przyjęcia,

w zależności od stanu zdrowia, w przypadku przepełnienia oddziału. System jest tak zorganizowany,

aby zapewnić Pacjentowi niezbędną pomoc w odpowiednim czasie. Rozwiązanie ma uprościć procedurę

przyjmowania Chorych. O kolejności przyjęcia Pacjenta przez lekarza nie będzie decydować kolejność

zgłoszenia, lecz to, kto pomocy potrzebuje najpilniej w zależności od obrażenia, rodzaju schorzenia

oraz rokowania. Pacjentem, który trafi do SOR w pierwszej kolejności zajmie się przeszkolony personel medyczny.

Następnie Pacjent zostanie zakwalifikowany do jednego  z czterech priorytetów przyjęcia i otrzyma opaskę

w określonym kolorze.

Priorytet czerwony przeznaczony jest dla pacjentów przyjmowanych w trybie natychmiastowym

Priorytet żółty dotyczy pomocy pilnej realizowanej do 60 minut

Priorytet zielony oznacza pomoc odroczoną, gdzie czas oczekiwania wynosi     do 3 godzin

Priorytet niebieski jest priorytetem wyczekującym, w którym czas oczekiwania wynosi do 6 godzin.

Zespół SOR zawsze stara się, aby Pacjenci byli przyjęci jak najszybciej, bez zbędnego czekania na pomoc.

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę artykułów madycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nr postępowania WSZ-NZ-39/2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 200 000 euro na dostawę wyrobów madycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie nr postępowania WSZ-NZ-39/2013-pliki do pobrania

 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NA DOSTAWĘ LEKÓW NR SPRAWY WSZ-NZ-33/2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na dostawę leków dla potrzeb WSZ w Koninie , nr sprawy WSZ-NZ-33/2013-pliki do pobrania

 


 
Misja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie
   
„Uwierz w wiedzę, zaufaj doświadczeniu - jesteśmy dla Ciebie."

 

Wojewódzki Szpital zespolony w Koninie

 

Szpital mieści się w dwóch kompleksach przy ul. Kard. S.Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 


>>>ZOBACZ NA MAPIE<<<

L Ą D O W I S K O   P R Z Y S Z P I T A L N E

 
 

Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Akceptuję cookies z tej strony